Geps postissos

Les idees públiques i les convencions sentimentals que cridaven l’atenció sarcàstica de Santiago Rusiñol, en uns temps en què la neurosi positivista i el deliri postromàntic plantaven les arrels del nostre, s’han multiplicat, s’han estès, s’han enredat i s’han espesseït fins a fer cada vegada més difícil que s’hi filtri la llum del dia. La raó la dona ell mateix a Màximes i mals pensaments: “L’absolutisme és la tonteria concentrada. I el liberalisme, la tonteria escampada”. Que el liberalisme ens procuri l’única manera tolerable de passar per aquesta vida no nega la sentència de Rusiñol, la qual no fa sinó indicar el preu que generosament paguem per la convivència en llibertat.

Seguir leyendo

Lee más: elpais.com


Comparte con sus amigos!